Menu

Üretim

thumbnail

Afrika kıtası başta olmak üzere, Endonezya,Rusya, Ukrayna,Bulgaristan gibi dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinden ithal edilen tomruklardan elde edilen mamüllerimiz masif parke olarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.
Ürünlerimiz, Kahveci parke güvencesini ve kalitesini en iyi şekilde temsil edebilmesi için çok titiz bir fırınlama ve tasnif aşamasından geçirilmektedir.
Parkelerimiz muhtelif ebatlarda ve sınıflarda stoklarımızda mevcuttur.

 

Ürünlerimiz hem yerli hem de ithal olmak üzere iki ayrı gruba toplanmaktadır.

Üretim Aşaması:Doğada ömrünü tamamlamış olan farklı türdeki ağaçların, makinelerde parke taslağı haline getirilmesi ile parkenin üretim aşaması başlar.

Malzemenin cinsine göre değişen sürelerde istiflenerek açık alanda bekletilen taslaklar, fırınlarda kurutulurlar.

Kurutma aşamasından sonra 20 gün ortam havasına alışması için ,dinlendirildikten sonra makinelerden geçirilerek üretim tamamlanmış olur.